Pianoforte Christopher Clarke

Cluny, 1988

anton walter christopher clarke Jos van Immerseel pianoforte

Facsimile van een Anton Walter, Wenen, ca.1795-1800 (Nürnberg GNM), gebouwd in 1988 door Christopher Clarke, Cluny (nummer 17).

Beschrijving: 2,21m, vijf octaven, knieregisters (forte, moderator, una corda), meubel in Cuba-mahonie.
Repertoire: Haydn, Mozart, Clementi, de jonge Beethoven en Schubert…
Bijzonderheid: boventoonrijk, grote draagkracht, prachtig kleurenpalet.