Pianoforte Ignace Pleyel

Parijs, 1841

Origineel instrument, restauratie Patrice Sauvageot, 2008.
In bruikleen van Ann Truyens